Gündəm / Cəmiyyət / Mədəniyyət
14:52 / 28.06.2022
37

SINMAYAN QADIN

SINMAYAN QADIN

SƏKİNƏ BAYRAM TÜRKƏR - 70
Əziz və hörmətli Səkinə xanım! Sizin doğum gününüzü, 70 illik yubileyinizi təbrik etməkdən böyük məmnunluq duyur və qürurlanıram. Yalnız ona görə yox ki, Siz öz daxili gözəlliyiniz, mənəvi zənginliyiniz və əxlaqı dəyərlərinizlə bir çoxlarına nümunə olacaq qədər irfanlı, təqvalı, fəzilətli bir xanımsınız, həm də ən əsası ona görə ki, bütün varlığınızla vətənimizi, xalqımızı, torpağımızı, bu torpaqda yaşayan insanları ürəkdən sevən və qəlbən onlara bağlı olan vətənpərvər və çox humanist bir insansınız. Siz adi bir xanım, sadə bir ziyalı deyilsiniz, eyni zamanda respublikamızın müstəqilliyi, insanlarımızın azad, xöşbəxt, firavan yaşaması üçün milli – azadlıq hərakatına qoşulmuş, yuxusuz gecələr, narahat və əzablı günlər keçirmiş, gərgin mübarizə dolu şərəfli bir ömür yaşamışsınız. Siz möhkəm iradə və əqidəyə malik olduqca prinsipal milli mənafe naminə hər əzaba, hər çətinliyə, yoxluğa qatlaşan, lakin sınmayan, əyilməyən, çox dözümlü. cəfakeş, mübariz bir şəxsiyyətsiniz. Sizin mübarizə dolu şərəfli fədakar həyatınız gələcək nəsillərimizə bir göstərici, bir örnək və bir canlı nümunədir. Mən detallara getmədən, Sizin gördüyünüz işıəri sadalamadan böyük ürəklə deyərdim ki, Siz xalqımız, millətimiz, vətənimiz üçün gücünüzdən artıq çox işlər görmüşsünüz. Sizin gördüyünüz bu işlər xalqımızın milli – azadlıq hərəkatı tarixində özünə məxsus yer tutur.. Bunu iftixarla deyərdim ki, Siz sağlığınızda öz fədakarlığınız və əzminizıə mübarizə yoldaşlarınızın və əqidədaşlarınızın qəlbində öz əbədi və monolit heykəlinizi ucaltmısınız. Bu cəhətdən siz xöşbəxt adamsınız. Sizi uzun illər tanıdığımdan böyük qurur duyuram. Yaxşı xatırlayıram,onda hələ orta məktəbdə oxuyurduq. Mən buraxılış sinfində, siz isə 6- cı sinifdə. Hardansa uzaq bir yerdən gəlirdim. Kəndimizdən ( Qubadlı rayonunun Məmər kəndi ) bir az aralı, Gen dərənin yaxınlığında, dağlar qoynunda, çox gözəl və mənzərəli guşədə yerləşən əfsanəvi Şirin bulağa dönüb su işmək istədim. Gördüm ki, Siz kəndimizin bir neçə qızları ilə növbə ilə səhənglərə su doldurur, vaxtdan istifadə edib kitab oxuyurdunuz. Sizi belə görəndə çox sevindim. Düşündüm ki, nə yaxşı bizim qızlarımız qeybət eləmir dərs oxuyurlar? Sizi yaxşı tanıyırdım, bilirdim ki, dərs əlaçısı, nümunəvi şagirdsiniz. Dedim ki, əgər axıra qədər belə oxusanız, mütləq arzunuza çatar, istədiyiniz İnsitituta daxil olar və beləliklə də xalqımıza, vətənimizə layiq bir övlad olarsınız. Millətimizin gəıəcək taleyi məhz Sizin kimi gənclərin fədakarlığından asılıdır. Bunu heç zaman unutmayın! Sonra öyrəndim ki, Siz Xarici Dillər İnsititutuna daxil olmusunuz. Onu da eşitmişdim ki, mən Universitetin ikinci kursunda oxuyarkən milli məsələ üstündə bir il müddətinə uzaq bir dağ kəndinə sürgün olunarkən Siz həqiqətdən uzaq, deyilən şayiələrə, dedi- qodulara inanaraq bir neçə gün ağlamışsınız.

SINMAYAN QADIN

Əziz və hörmətli Səkinə xanım. Sizi bu əziz gününüzdə bir daha ürəkdən və səmimi qəlbdən təbrik edir, sağlıqlı uzun ömür, xalqımızın xöşbəxtliyi və bütöv Azərbaycan naminə apardığınız fəaliyyətdə möhtəşəm uğurlar arzulayıram.

TANRI SİZİ QORUSUN!
TANRI TÜRKÜ QORUSUN!
Aşağıdakı şəkildə: Səkinə xanım Azərbaycan Xalq Hərəkatı və Azərbaycan Milli- Azadlıq Hərəkatı mitinqlərini ilk dəfə Azərbaycanın üç rəngli milli bayrağını hazırlayıb təmin edən Gültəkin ana və Turan Xalq Demokratik Partiyasının Xaqanı Rafiq Turabxanoğlu ilə birlikdə.

SINMAYAN QADIN

Müəllif: Nizami Təhməzov